Executare Silită


Cabinetul de avocatură Toma oferă consultanță și asistență juridică de specialitate la executare silită.

…executarea silită are loc în oricare dintre formele prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu, achitarea dobânzilor, penalităţilor sau a altor sume acordate potrivit legii prin titlu, precum şi a cheltuielilor de executare.

Doriți consultanță?
Solicitați o întâlnire tel: 0744.636.506
Luni – Vineri orele 9.00 – 15.00