Drept penal


Cabinetul de avocatură Toma oferă consultanță și asistență juridică de specialitate în drept penal.

…drept penal – ramură a sistemului de drept care cuprinde totalitatea normelor juridice ce reglementează conduita persoanelor, precum şi relaţiile dintre ele în raport cu valorile sociale fundamentale ocrotite de legea penală, prin interzicerea, sub ameninţarea unei sancţiuni penale, a acţiunilor sau inacţiunilor care pun în pericol aceste valori, în scopul apărării lor prin prevenirea infracţiunilor şi prin aplicarea sancţiunilor celor care le săvârşesc. Pentru aceasta dreptul penal stabileşte ce fapte constituie infracţiuni, precum şi sancţiunile ce trebuie aplicate celor care le comit.

Doriți consultanță?
Solicitați o întâlnire tel: 0744.636.506
Luni – Vineri orele 9.00 – 15.00